COVID-19 information

Information om særregler, suspension af forbrug m.v. - siden opdateres løbende

Læs siden op

Læs mere om bl.a. suspensionen af dagpengeforbruget fra 1. januar - 31. maj 2021:

Forbruget af dagpenge er sat på pause

De dagpenge, der udbetales i perioden 1. januar 2021 til 31. mal 2021 vil ikke blive fradraget i din resterende dagpengeret. 

Du har ret til det samme antal af timer med dagpenge efter den 31. maj 2021, som du havde den 1. januar 2021. 

Den såkaldte "referenceperiode" (den periode inden for hvilken dine dagpengetimer skal være brugt) er også forlænget.

Læs mere om initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige

Feriedagpenge forbruger ikke af dagpengeretten

Hvis du holder ferie med feriedagpenge i perioden fra 1. januar 2021 til 31. maj 2021 vil dagene ikke forbruge af din dagpengeret.

Antallet af dage med ret til feriedagpenge vil dog blive nedskrevet i forbindelse med, at du afholder din ferie.

Dagpengetællere på jobnet.dk

Suspensionsreglerne er forholdsvis nye. Det betyder desværre, at vores it-systemer endnu ikke er optimerede til at håndtere forandringerne i dagpengesystemet. 

Du kan derfor komme ud for, at dine dagpengetællere på jobnet.dk ikke altid er 100% korrekte. 

Når ordningerne omkring suspension af dagpengeforbruget udløber/ophæves, vil du igen kunne se de korrekte data på dine dagpengetællere.

Du skal du fortsat søge jobs som du plejer

Det betyder:

  • At du skal søge jobs og udfylde din joblog.
  • At du skal have et aktivt CV på jobnet.dk.
  • At du skal komme til samtaler hos os eller hos dit jobcenter – såvel de digitale som, dem der kræver personligt fremmøde.
  • At jobcenteret kan give tilbud om bl.a. vejledning og opkvalificering (kurser m.v.).
Reglen om karens bliver sat på pause

Reglen om, at der hver 4. måned som ledig er 1 såkaldt "karensdag", hvor du ikke får dagpenge (medmindre du har arbejdet mere end 148 timer inden for de seneste 4 måneder) er sat på pause i perioden 1. januar til 31. maj 2021.

Særlig forlængelse af dagpengeretten med 320 timer

Denne særlige forlængelsesmulighed, gælder alene for medlemmer af a-kassen, som har mistet (eller mister) retten til dagpenge i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

De 320 timers forlængelse af dagpengeretten, skal ligge i umiddelbar forlængelse af det tidspunkt, hvor den almindelige dagpengeret udløb/udløber.

Forlængelsen kan kun ske 1 gang.

Er du forpligtet til at søge job under Corona?

Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder bl.a., at du skal søge (og logge) de stillinger du søger mens du er ledig.

Er du forpligtet til at deltage i samtaler under Corona?

Du skal deltage i de jobsamtaler med jobcenteret og de CV-møder og rådighedssamtaler med a-kassen, som du bliver indkaldt til. 

Samtalerne vil i overgangsperioden 1. januar 2021 til og med 13. juni 2021, som hovedregel foregå digitalt. Men vi har også mulighed for at indkalde dig til en personlig (fremmøde) samtale i lokalafdelingen, hvis vi skønner det nødvendigt.

Hvis du modtager en indkaldelse til en "fysisk" samtale, men føler dig utryg ved at møde op, anbefaler vi, at du kontakter dem der har indkaldt dig.

Kan du "bestille en samtale" under Corona?

En "digital samtale" er altid muligt. En fysisk samtale, som kræver fremmøde afhænger til gengæld af, om dit jobcenter eller a-kassen tilbyder denne mulighed.

Muligheder for virksomhedspraktik/løntilskud under Corona

Fra den 21. april 2021 er det igen muligt, at komme i virksomhedspraktik eller job med løntilskud, som kræver fysisk fremmøde. Foreløbig gælder dette til den 15. maj 2021. Men der kan godt aftales forløb som går ud over den 15. maj 2021. 

Der er også mulighed for at genoptage forløb som blev aftalt før Corona-nedlukningen.