Dit personlige CV

CV'et er adgangsbilletten til en jobsamtale

Læs siden op

CV - helt grundlæggende

Mens du i din jobansøgning kan gå i dybden med de forhold, der gør, at du er den rigtige til jobbet, så skal dit personlige CV være et hurtigt overblik, der skal vise og overbevise en potentiel arbejdsgiver om at du qua din uddannelse, dine kurser, din erfaring og dine, personlige kompetencer er den rette til jobbet.

Skriv kort og klart

Skriv kort og klart - mere enkelt kan det ikke siges. En tommelfingerregel er, at et CV ikke må strække sig over mere end 1-2 A4 sider.

Arbejdsgiveren bruger nemlig ikke mere end 30 sekunder pr. CV. Strukturen skal derfor være logisk. Og dine informationer lette at overskue. 

Der er mange måder at opstille sit CV på, men for overskuelighedens skyld kan det være en god idé, at starte med at lave et kronologisk CV, hvor du starter med dit seneste job eller uddannelse og så trækker en linje tilbage i tid.

CV’et bør som minimum indeholde følgende:

  • Evt. en overskrift 
  • Resumé/faglig profil
  • Kernekompetencer
  • Erhvervserfaring (nyeste øverst)
  • Uddannelse/kurser (nyeste øverst)
  • IT-kompetencer
  • Sprog (skriv niveau mundtligt og skriftligt)
  • Privat
  • Henvis evt. til at referencer kan indhentes

Jo mere målrettet, læsevenligt og informativt det er, jo større er chancen for, at du bliver indkaldt til en samtale.

Kronologisk CV

I et kronologisk CV inddeler du dine erfaringer i kategorier. Aktiviteterne under hver enkel kategori beskrives omvendt kronologisk, det vil sige det nyeste først. 

Under erhvervserfaring beskriver du for hvert enkelt job dine arbejdsopgaver og ansvarsområder. Hvis du desuden kan sætte ord på, hvilke resultater, du har opnået, kan du sende et signal om, at du ved, det er resultater, der tæller.

Et kronologisk CV kan indledes med en kompetenceprofil eller et resumé. 

En kompetenceprofil består af fx 3 kompetencer, der er relevante for det job, du søger, som du skriver i punktform i starten af dit CV. Under hvert punkt kan du kort uddybe, hvordan dine styrker indenfor disse områder kommer til udtryk. Alternativt kan du skrive et par linjers tekst, der beskriver den røde tråd i dit CV.

Fordelen ved en kompetenceprofil eller et resumé i indledningen er, at de ord, du sætter på dine kompetencer, ligger i baghovedet på modtageren/arbejdsgiveren, når han læser videre i CV’et. Ulempen kan være, at beskrivelsen af kompetencerne eller resumeet ikke er overbevisende og ligner påstande, når det ikke er relateret til konkrete erfaringer.

Kompetenceinddelt CV

I stedet for den indledende kompetenceprofil og beskrivelser af opgaver under de enkelte job, kan du vælge at samle beskrivelserne af dine arbejdsopgaver og ansvarsområder på en liste med en række kompetenceområder, som du uddyber. 

Fordelen er, at arbejdsgiveren samlet kan se, hvad du kan. Ulempen kan være, at det bliver en lang opremsning af, hvad du kan, uden hold i specifikke aktiviteter.

Du kan inddele alle aktiviteter i dit CV i et antal overskrifter. Under hvert punkt kan du liste de aktiviteter, som har ført til den enkelte kompetence. 

Fordelen er, at du i høj grad kan styre, hvilken profil du viser af dig selv. Ulempen kan være, at den anderledes form på et cv gør det mindre overskueligt for arbejdsgiveren og derfor virker mere distraherende end overskueligt.

Summa summarum

Uanset om du vælger et kronologisk CV eller et kompetenceinddelt CV, så er det super vigtigt, at det er overskueligt for læseren. 

Hvor din ansøgning skal holdes på maks. 1 A4 side, må dit CV fylde 1-2 A4 sider. Men forsøg altid, at holde det kort og præcist.

Skrifttypen, du bruger, skal være læsevenlig og den samme som i din ansøgning. 

Og en sidste ting - hvis overhovedet muligt, bør du lade en ven eller et familiemedlem læse både ansøgningen og dit CV igennem inden du sender det. Evt. stavefejl eller slåfejl, efterlader et sjusket indtryk = ingen samtale.