Værd at vide om feriedagpenge

Feriedagpenge er penge, du optjener via ydelser fra a-kassen, ligesom man optjener feriedage via sit arbejde

Læs siden op

Grundlæggende om feriedagpenge

Du kan få feriedagpenge, hvis du har optjent ret til et antal dage med feriedagpenge.

Du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte ydelser fra a-kassen og/eller Udbetaling Danmark (barselsdagpenge) i løbet af ferierået som løber fra 1.september 2020 til og med 31. august 2021.

Udbetaling af feriedagpenge

En udbetaling af feriedagpenge forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

 • At du har optjent ret til dagene
 • At du er medlem af a-kassen og har bopæl i Danmark
 • At du rent faktisk holder ferie og opholder dig i Danmark frem til feriens begyndelse
 • At du er i arbejde som lønmodtager eller at du ledig og modtager dagpenge
 • At du forinden har holdt al den ferie du måtte have optjent ved arbejde (egen optjent ferie)
 • At du ville have ret til dagpenge, hvis du var ledig på ferietidspunktet
Ingen ret til feriedagpenge

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis:

 • Du deltager i uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
 • Du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse
 • Du er syg eller er på barsel
 • Du afvikler en effektiv karantæne
 • Du modtager fuld løn under ferien

Hvis du er i tvivl om du har ret til feriedagpenge, er du velkommen til kontakte os.

Optjening af feriedagpenge

Sker løbende månedsvist og bestemmes af de dagpenge, feriedagpenge og/eller barselsdagpenge du får udbetalt. Modtager du fx fulde dagpenge i en måned (svarende til 160,33 timer), så optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.

Hvis du ikke modtager fulde dagpenge i en måned, foretages en forholdsmæssig beregning af dage med feriedagpenge. 

Får du som fuldtidsforsikret fx udbetalt dagpenge for 80,16 timer, optjenes 1,04 dage med feriedagpenge.

Nyuddannet uden forsørgerpligt

Modtager du dagpenge med 71,5%-satsen, fordi du er nyuddannet og ikke er forsørger for et barn, optjener du kun 1,81 feriedage pr. måned når du modtager fulde dagpenge i den pågældende måned. 

Til gengæld vil du få udbetalt feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum, hvilket er højere end satsen for nyuddannede ikke forsørgere.

Ferie på forskud

Søger du om flere dage med feriedagpenge, end du har optjent ret til, kan vi først udbetale for disse endnu ikke optjente dage, når du efterfølgende har optjent dage nok. 

Det betyder, at du godt kan holde ferie, som du i første omgang selv må betale, men som du senere kan få feriedagpenge for, når du efterfølgende har optjent ret til dem.

Egen ferie skal holdes først

Har du optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, skal du holde disse dage før du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen. 

Du optjener 2,08 dage pr. måned, når du er i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Selvom du måtte have flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal feriedage du maksimalt kan optjenes efter ferieloven, dvs. 2,08 dag pr. måned. 

 • Holder du fx ferie i december 2020, skal du kun have holdt de 3 * 2,08 = 6,24 feriedage du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen.

Hvis du har ferie, som er overført fra et tidligere ferieår, skal denne også være holdt, før du kan få feriedagpenge. 

Giv Jobcenteret besked om ferien

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du give jobcenteret besked om din ferie. Det gør du på jobnet.dk. Du skal registrere ferien senest 14 dage før feriens første dag. 

Vi får direkte besked om ferien fra jobcentret.

Hvis der er mindre end 14 dage til din ferie starter, kan du ikke selv registrere ferien på jobnet.dk. 

Du skal i stedet kontakte dit jobcenter telefonisk og ligeledes huske at orientere os om ferien. Du har i denne situation fortsat pligt til at deltage i møder og aktiviteter som jobcentret eller vi måtte indkalde dig til i din ferie.

Din feriedagpengesats

Feriedagpenge udbetales med den dagpengesats, du senest har fået udbetalt fra a-kassen. 

Det gælder, så længe du har en dagpengeret du kan gøre brug af. 

Er din dagpengeret udløbet, udbetales dine feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum. 

Det samme gælder for nyuddannede med dimittendrettigheder.