Værd at vide om feriedagpenge

Feriedagpenge er penge, du optjener via ydelser fra a-kassen, ligesom man optjener feriedage via sit arbejde

Læs siden op

Feriedagpenge - hvornår og hvordan?

Du optjener ferie, herunder feriedagpenge, i perioden fra den 1. september til og med den 31. august i det følgende år. Det kaldes ferieåret.

Den ferie du optjener, kan du, hvis betingelserne er opfyldt, holde i ferieafholdelsesåret. Det starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt ind til 31. december i det følgende år.

Du kan holde ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesperioden. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder og er den samme periode som ferieåret + 4 måneder ekstra. Det vil sige, at kan holde ferie fra den 1. september til den 31. december året efter. 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at overføre feriedagpenge, fra et ferieafholdelsesår til det følgende ferieafholdelsesår.

Optjening af dage med feriedagpenge

Du optjener 2,08 dage, hver gang du, som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen har fået udbetalt fulde dagpenge (160,33 timer) i en given måned. Er du deltidsforsikret, så optjener du 2,08 dage, hver gang du har fået udbetalt dagpenge for 130 timer i en given måned.

Du optjener feriedagpenge i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Dagene kan holdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Vær opmærksom på, at du ikke kan overføre dage med ret til feriedagpenge fra et ferieafholdelsesår til et andet. 

Du optjener ligeledes feriedagpenge i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Dagene kan holdes i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Særligt om Midlertidig Arbejdsfordeling (MAF)

Du optjener også feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen i forbindelse med en Midlertidig Arbejdsfordeling.

Læs mere om de generelle udbetalingsbetingelser neden for.

Udbetaling af feriedagpenge

En udbetaling af feriedagpenge forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

 • At du har optjent ret til dagene
 • At du er medlem af a-kassen og har bopæl i Danmark
 • At du rent faktisk holder ferie og opholder dig i Danmark frem til feriens begyndelse
 • At du er i arbejde som lønmodtager eller at du ledig og modtager dagpenge
 • At du forinden har holdt al den ferie du måtte have optjent ved arbejde (egen optjent ferie)
 • At du ville have ret til dagpenge, hvis du var ledig på ferietidspunktet
Ingen ret til feriedagpenge

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis:

 • Du deltager i uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
 • Du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse
 • Du er syg eller er på barsel
 • Du afvikler en effektiv karantæne
 • Du modtager fuld løn under ferien

Hvis du er i tvivl om du har ret til feriedagpenge, er du velkommen til kontakte os.

Optjening af feriedagpenge

Sker løbende månedsvist og bestemmes af de dagpenge, feriedagpenge og/eller barselsdagpenge du får udbetalt. Modtager du fx fulde dagpenge i en måned (svarende til 160,33 timer), så optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.

Hvis du ikke modtager fulde dagpenge i en måned, foretages en forholdsmæssig beregning af dage med feriedagpenge. 

Får du som fuldtidsforsikret fx udbetalt dagpenge for 80,16 timer, optjenes 1,04 dage med feriedagpenge.

Nyuddannet uden forsørgerpligt

Modtager du dagpenge med 71,5%-satsen, fordi du er nyuddannet og ikke er forsørger for et barn, optjener du kun 1,81 feriedage pr. måned når du modtager fulde dagpenge i den pågældende måned. 

Til gengæld vil du få udbetalt feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum, hvilket er højere end satsen for nyuddannede ikke forsørgere.

Ferie på forskud

Du har mulighed for at holde ferie, som du ikke har optjent endnu, hvis din arbejdsgiver godkender det. Det kaldes forskudsferie og kræver en aftale med din arbejdsgiver. 

Forskudsferie modregnes i de feriedage, du optjener efterfølgende eller i din sidste løn, hvis du fratræder inden, at du har fået tilbagebetalt hele forskudsferien.

Får du feriepenge, når du holder ferie, beregnes din forskudsferie, som 12,5% af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det. Du kan således ikke få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen på forskud.

Egen ferie skal holdes først

Har du optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, skal du holde disse dage før du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen. 

Du optjener 2,08 dage pr. måned, når du er i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Selvom du måtte have flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal feriedage du maksimalt kan optjenes efter ferieloven, dvs. 2,08 dag pr. måned. 

 • Holder du fx ferie i december 2020, skal du kun have holdt de 3 * 2,08 = 6,24 feriedage du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen.

Hvis du har ferie, som er overført fra et tidligere ferieår, skal denne også være holdt, før du kan få feriedagpenge. 

Giv Jobcenteret besked om ferien

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du give jobcenteret besked om din ferie. Det gør du på jobnet.dk. Du skal registrere ferien senest 14 dage før feriens første dag. 

Vi får direkte besked om ferien fra jobcentret.

Hvis der er mindre end 14 dage til din ferie starter, kan du ikke selv registrere ferien på jobnet.dk. 

Du skal i stedet kontakte dit jobcenter telefonisk og ligeledes huske at orientere os om ferien. Du har i denne situation fortsat pligt til at deltage i møder og aktiviteter som jobcentret eller vi måtte indkalde dig til i din ferie.

Din feriedagpengesats

Feriedagpenge udbetales med den dagpengesats, du senest har fået udbetalt fra a-kassen. Det gælder, så længe du har en dagpengeret du kan gøre brug af. 

Er din dagpengeret udløbet, udbetales dine feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum. Det samme gælder for nyuddannede med dimittendrettigheder.