Fradrag for pensioner

Udbetalingen af efterløn bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Læs mere om fradrag i efterlønnen

Læs siden op

Pensioner modregnes i efterlønnen

Hvis du vil have et fingerpeg om, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn, kan du lave en beregning. Beregningen er ikke bindende, men giver dig en idé om, hvor stor indflydelse dine pensioner må forventes at have for din efterløn.

Efterlønsberegner 

Født før 1. januar 1956 - opfylder 2-årsreglen

Ved løbende udbetalt arbejdsmarkedspension fratrækkes 55 % af den årligt udbetalte pension (før skat) i efterlønnen.

Født før 1. januar 1956 - opfylder ikke 2-årsreglen

For at undgå at trække helt små pensioner, er der et bundfradrag på 17.300 kr. pr. år (2023-tal). Det skal bruges ved beregningen af fradraget for alle slags pensioner. Det skal dog ikke bruges, når det drejer sig om løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner.

  • Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 50 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen.
  • Livsvarige pensioner, der ikke er løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner: 48 % af den forventede årlige pension før skat skal trækkes fra i efterlønnen.
  • Alle andre former for pension: 3 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Ved denne nemme måde at beregne pensionsfradraget på tages der ikke højde for bundfradraget. Fradraget for pensioner vil derfor blive en smule mindre end det resultat, man når frem til, hvis man har en af de to sidstnævnte pensionsformer.
Født 1. januar 1956 eller senere
  • Arbejdsmarkedspension, som udbetales løbende i efterlønsperioden, modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat. 
  • Løbende livsvarige arbejdsmarkedspension, som ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. 
  • Arbejdsmarkedspension, som ikke er livsvarig (fx ratepension) og ikke udbetales løbende, modregnes med 4 % af pensionsbeløbet. 
  • Løbende livsvarig privattegnet pension skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder uanset om den udbetales i efterlønsperioden eller ej. 
  • Alle andre former for pensioner skal fratrækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede værdi før skat. Det gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige, og pensioner hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang.
Hvad er 2-års reglen?

2 års-reglen går ud på at vente med at gå på efterløn i mindst 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset og i denne periode arbejde i 3.120 timer (fuldtidsforsikrede) / 2.496 timer (deltidsforsikrede). 

Reglen har betydning for din efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af skattefri præmie. 

Hvis du fx venter med at gå på efterløn til 2-års reglen er opfyldt, vil de arbejdstimer du måtte have i efterlønsperioden indgå i opgørelsen af skattefri præmier, som vil kunne udbetales til dig når du går på folkepension. Hvis du derimod går på efterløn før du opfylder 2-års reglen, vil de arbejdstimer du måtte have i efterlønsperioden ikke kunne indgå i opgørelsen af skattefri præmier.

SKAT sender os dine pensionsoplysninger

Dine pensioner bliver indberettet til SKAT ca. ½ år før, du når efterlønsalderen. 

Hvis du vil på efterløn, skal du til den tid bekræfte, at din pensionsoplysninger er korrekt. Hvis der er sket ændringer i dine pensioner i løbet af det halve år der gået siden vi modtog oplysningerne fra SKAT, skal du også oplyse om disse ændringer.

Hvis du får udbetalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn, skal du sende os udbetalingsmeddelelsen, når pensionen reguleres, så vi, hvor meget du får udbetalt.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du er født før 1. januar 1954, så skal pensioner, som udbetales før efterlønsalderen (60 år), ikke fratrækkes i efterlønnen. Hvis du derimod er født efter den 1. januar 1954, så skal pensioner, som udbetales fra din 60 års fødselsdag og frem til du når efterlønsalderen, modregnes i din efterløn.