Dimittendrettigheder - hvilke uddannelser?

Når du afslutter din uddannelse, kan du måske få ret til dagpenge på baggrund af uddannelsen

Læs siden op

Når du afslutter din uddannelse, kan du måske få ret til dagpenge på baggrund af uddannelsen. Visse betingelser skal dog være opfyldt. Dem kan du læse mere om neden for.

Hvilke uddannelser?

  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • SVU-berettigede uddannelser
  • EUX-uddannelser
  • Erhvervsuddannelser
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse - FGU (fra 1. august 2019)
  • Integrationsgrunduddannelsen - IGU

Fælles for de omfattede uddannelser er at de giver erhvervskompetence.

Overbygning

Når man en gang har opnået dagpengeret på baggrund af en uddannelse, kan man på ny opnå dagpengeret (dimittendrettigheder) på baggrund af en overbygning på uddannelsen.

Ved overbygning er det et krav, at

  • der udstedes et selvstændigt eksamensbevis for overbygningen,
  • overbygningen er normeret til mindst 18 måneder/3 halvårlige semestre, og
  • overbygningen opfylder kravet om offentlig anerkendelse.

Vær opmærksom på, at det også er et krav, at du sender en ansøgning om optagelse til Din Faglige A-kasse senest 2 uger efter du afsluttede overbygningen,

Har du været medlem af a-kassen i mindst 1 år før du afsluttede din uddannelse, vil du som udgangspunkt have ret til dagpengeet

Dimittendrettigheder

Har du gennemført en uddannelse af minimum 18 måneders varighed sidestilles dette i relation til retten til dagpenge med indkomst (beskæftigelse), således at du dermed opfylder indkomstkravet. Med en gennemført uddannelse får du særlige rettigheder - også kaldet dimittendrettigheder.

Medlem af a-kassen i 1 år

Har du været medlem af a-kassen i mindst 1 år før du afsluttede din uddannelse, vil du som udgangspunkt være dagpengeberettiget fra din første ledighedsdag. Husk i den forbindelse at melde dig ledig på jobcenteret og send os samtidig en ledighedserklæring, den finder du på Min side - se faktaboksen.

Frist på 14 dage

Hvis du allerede er medlem af a-kassen, skal du huske at meddele os om du ønsker at gøre krav på dine rettigheder som nyuddannet. Det skal du gøre inden der er gået 14 dage fra du blev færdig med din uddannelse. Benyt erklæringen "Ja tak til dimittendrettigheder" - se faktaboksen.

Udlært/nyuddannet om mindre end 1 år

Hvis du først melder dig ind i Din Faglige A-kasse, når der er mindre end 1 år tilbage af din uddannelse, kan du først få dagpenge 1 måned efter din uddannelse er afsluttet. Det er samtidigt et krav, at du melder dig ind i Din Faglige A-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen. Overskrider du fristen, skal du i stedet opfylde de almindelige krav for at få dagpenge.