Jeg har fået job

Tillykke med dit nye job!

Læs siden op

Forhold du skal være opmærksom på ved overgangen fra ledig til at være i job:

Afmelding på Jobcenteret

Når du starter arbejde, skal du afmelde dig på jobnet.dk. Vi får automatisk besked om din afmelding. 

Du kan ikke længere modtage ydelser fra a-kassen, når du er afmeldt på jobcenteret. 

Vær opmærksom på, at hvis der er mindre end 6 uger til du skal starte det nye arbejde, og du ikke har afmeldt dig endnu, så kan du måske blive omfattet af en mindre intensiv indsats, når det handler om at deltage i møder på jobcenteret og i a-kassen. 

Det samme gælder omkring deltagelse i aktiviteter og opdatering af din joblog. 

Det er jobcenteret der beslutter om du kan blive omfattet af den mindre intensive indsats. Vi får automatisk besked, hvis det er tilfældet.

Send dit dagpengekort

Når du sender dit sidste dagpengekort, skal du huske at oplyse de timer, du har arbejdet samt din arbejdsgivers navn. 

Når du udfylder kortet, får du mulighed for at vælge ”Gået i arbejde – skal ikke have ydelser”. Det gør du under feltet "arbejdsgiver". Vælg denne mulighed, hvis du har afmeldt dig på jobcentret.

Har du fået deltidsarbejde?

Får du arbejde på nedsat tid (mindre end 37 timer om ugen) har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge fra a-kassen.

Supplerende dagpenge forudsætter blandet andet, at du er tilmeldt på Jobcenteret.  Læs mere om “Arbejde på nedsat tid”.

Hvis beregningen af dine supplerende dagpenge viser, at du skal have dagpenge for fx 10 timer på en måned, så kommer pengene desværre ikke til udbetaling. Det skyldes den såkaldte mindsteudbetalingsregel – ydelser svarende til mindre end 14,8 timer på en måned udbetales ikke.

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat stå til rådighed for fuldtids- eller deltidsarbejde og være aktivt jobsøgende, det er årsagen til, at du ikke skal afmelde dig på jobnet.dk ved arbejde på nedsat tid. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Mindre intensiv indsats

Hvis der er 6 uger eller mindre til du skal starte i dit nye job, kan du kontakte Jobcenteret, og anmode om at bliver omfattet af "mindre intensiv indsats" i perioden frem til du starter i det nye job.

Hvis du bliver omfattet af ordningen, sender Jobcenteret besked til a-kassen.

Mindre intensiv indsats betyder, at du ikke skal være aktivt jobsøgende i perioden - du skal heller ikke joblogge. Du skal heller ikke deltage i samtaler i a-kassen eller på Jobcenteret.