Samtaler i Jobcenteret og a-kassen

Kontaktforløbet består af en række samtaler i a-kassen og i Jobcenteret

Læs siden op

Mens du modtager dagpenge, er der en række møder og samtaler, som du skal deltage i. Møderne og samtalerne er vigtige værktøjer til afklaring af din situation og til at guide dig videre på vejen mod det næste job.

De første 6 måneder, hvor du er ledig

Når du har meldt dig ledig på jobcentret bliver du inden for de første 14 dage indkaldt til en personligt CV- og vejledningssamtale i din lokalafdeling. Vi indkalder dig via Min side. Så hold øje med indbakken på Min side.

Under samtalen gennemgår vi dit CV og vejleder dig om dine rettigheder og pligter som ledig dagpengemodtager. Vi laver sammen med dig et udkast til "Min plan" og "Krav til jobsøgning", som vil følge dig igennem dit "ledighedsforløb". Begge bliver tilrettet når du har haft samtaler med en konsulent på dit lokale Jobcenter.

Når der er gået knap 6 måneder, vil du blive indkaldt til den første af 2 rådighedssamtaler i lokalafdelingen. Begge samtaler kan - hvis du ønsker det - gennemføres digitalt. Udover de 2 samtaler i lokalafdelingen vil du løbende skulle booke møder/samtaler på dit lokale Jobcenter. I nogle af disse samtaler kan vi deltage (sammen med dig) hvis du ønsker det.

Når du har været ledig i mindst 6 måneder

Efter 6 måneders ledighed bliver du indkaldt til den første af 2 rådighedssamtaler i lokalafdelingen. 

Derudover indkalder vi dig, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Fx hvis du ikke søger og joblogger mindst 2 ledige stillinger pr. uge.

Udover samtalerne i lokalafdelingen, vil du løbende skulle deltage i samtaler/møder med dit lokale Jobcenter. De fleste af samtalerne - både i a-kassen og på Jobcenteret - kan foregå digitalt, hvis du ønsker det.

Du har pligt til at deltage i møder og samtaler

Som ledig dagpengemodtager har du pligt til at deltage i de møder og samtaler vi og Jobcenteret indkalder dig til.

Hvis du er lovligt forhindret (fx ved sygdom eller en konkret jobsamtale hos en arbejdsgiver) kan du melde afbud og samtidig aftale en ny mødetid. Hvis du udebliver uden en lovlig grund vil det få indflydelse på din dagpengeret. Du mister dagpenge fra den oprindelige mødedato og indtil du har kontakt os eller Jobcenteret. Du kan også miste dagpenge, hvis du melder afbud af andre ikke "lovlige" årsager.

Du skal selv booke møder og samtaler

Du skal selv booke møderne på Jobcenteret - det gør du på jobnet.dk.

Du skal også booke møder i a-kassen, men vi orienterer dig via indbakken på Min side om, hvornår det er tid til, at du booker et møde med os.

Du skal booke samtalen inden for den angivne frist. Hvis du ikke kan finde en ledig tid inden for fristen, skal du kontakte os.