Samtaler i Jobcenteret og a-kassen

Du vil blive indkaldt til samtaler i Jobcenteret og a-kassen når du er ledig

Læs siden op

Mens du modtager dagpenge, er der en række møder og samtaler, som du skal deltage i. Møderne og samtalerne er vigtige værktøjer til afklaring af din situation og til at guide dig videre på vejen mod det næste job.

Det første halve år du er ledig

Når du har meldt dig ledig på jobcentret, får du et brev fra os via Min side, hvor du vi har booket dig til en vejledningssamtale. Samtalen skal finde sted inden for 2 uger, efter du har meldt dig ledig på  jobcentret. 

Til samtalen vil vi vejlede dig med fokus på, hvordan du finder dit næste job. Sammen vil vi desuden begynde at udarbejde ”Min plan” og ”Krav til jobsøgning”. Du skal udfylde CV-skabelonen på jobnet.dk, inden du

kommer til samtalen hos os. Til samtalen skal vi godkende dit indtastede CV, da et godkendt CV på jobnet.dk er en forudsætning for, at du kan få udbetalt dagpenge. 

Inden for de første 6 måneder, hvor du modtager dagpenge, skal du ud over vejledningssamtalen til 2 rådighedssamtaler hos os. Du skal desuden til 6 samtaler i dit lokale jobcenter. 

Enten indkalder jobcenteret dig til den første samtale, alternativt bliver du bedt om selv at booke samtalen via deres bookingsystem. Vi deltager i en fælles samtale sammen med dig hos jobcentret den 2. eller 3. måned og i 5. eller 6. måned, hvor du er ledig. Hvis du ikke ønsker, at vi deltager, skal du give besked om det, når du er til en samtale hos os eller jobcentret.

Når du har været ledig i mindst et halvt år

Efter 6 måneders ledighed skal du til samtale hos jobcentret eller anden aktør ca. hver 3. måned. Du skal kun til samtale hos os, hvis din jobsøgning ikke lever op til den aftale, vi sammen har indgået, eller hvis vi af andre grunde skulle komme i tvivl om din rådighed. Hvis du fortsat er ledig efter 16 måneder, deltager vi igen i en fællessamtale sammen med dig hos jobcentret.

Du har pligt til at deltage i møder og samtaler

Du skal altid komme til møderne og samtalerne. Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op på grund af egen sygdom, jobsamtale, arbejde, aktivering eller rettidig meddelt ferie. Du skal melde afbud inden mødets start til den, der har indkaldt dig, uanset om det er os, jobcentret eller anden aktør.

Vær opmærksom på, at hvis du udebliver fra et møde eller en samtale uden at melde afbud, mister du dagpenge fra mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen. Du mister også dagpenge, hvis du melder afbud af andre årsager end dem, der er nævnt ovenfor.

Du skal selv booke møder og samtaler

Du skal selv booke jobsamtaler på jobcentret eller hos anden aktør på Jobnet.dk. 

Du skal også selv booke 2 rådighedssamtaler med os inden for de første 6 måneders ledighed. Du får et elektronisk brev fra jobcentret eller os, når det er tid til at booke en samtale.

Du skal booke samtalen inden for den angivne frist. Hvis du ikke kan finde en ledig tid inden for fristen, skal du kontakte dem, der har sendt dig brevet.

Konsekvenser hvis du ikke booker

Hvis du ikke har booket en samtale inden for den angivne frist, får det betydning for din ret til dagpenge.