Dagpenge- og efterlønssatser mv. i 2021

Gældende fra 1. januar 2021

Læs siden op

Dagpengesatser


Fuldtid Deltid
Dagpenge 19.322 12.881
Dimittend (med forsørgelsespligt) 15.844 10.562
Dimittend (u. forsørgelsespligt) 13.815 9.210
Ungesats (50 pct. sats) 9.661 6.441

Særlige dagpengesatser (midlertidig arbejdsfordeling)
- gælder til og med 31. december 2021


Fuldtid Deltid
120,53 pct. sats 23.289 15.525
71,5 pct. sats 13.815 9.210

Indkomstkravet ved optjening af dagpengeretten

Fuldtidsforsikrede Indkomstloft 20.333 kr. pr. måned (243.996 kr. pr. år.)
Deltidsforsikrede Indkomstloft 13.555 kr. pr. måned (162.660 kr. pr. år.)

Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse 892. kr. pr. dag.
Halv dagpengegodtgørelse 446 kr. pr. dag.

A-kassernes omregningssats for 2021

Fuldtid 251,99 kr. pr. time.
Deltid 251,99 kr. pr. time.

Efterlønssatser


Fuldtid Deltid
100 pct. sats 19.322 12.881
91 pct. sats 17.583 11.722

Efterløn og selvstændig bibeskæftigelse (400 timers reglen)

Maksimal indtægt ved en af a-kassen godkendt bibeskæftigelse er 83.887 kr. i 2021.

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden

Grænseindtægten i 2021 er 40.676 kr. 

Skattefri præmie i 2021
Fuldtid
Deltid
1 præmieportion 13.912 9.274