Dagpenge- og efterlønssatser mv.

De gældende satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Læs siden op

Gældende fra 1. januar 2021
Gældende fra 1. januar 2022