Bliv medlem

Læs mere om hvordan du kan melde dig ind i a-kassen og forbundene bag.

Du kan blive medlem af

og/eller et af forbundene bag a-kassen:

FAK opfordrer dig til at være medlem af det relevante forbund for dit fag.

Kontingentsatser

Når du er medlem af Din Faglige A-kasse, skal du betale kontingent forud og vi opkræver kontingentet hver måned.

Pr. 1. januar 2021

Kontingenttype Pr. måned fuldtid Pr. måned deltid
Forsikret uden efterlønsbidrag 521,- kr. 398,- kr.
Forsikret med efterlønsbidrag 1.041,- kr. 507,- kr.
Med efterlønsbevis – ej på efterløn 521,- kr. 298,- kr.
Overgået til efterløn 510,- kr. 391,- kr.

Du kan også være medlem af A-kassen som senior. Det kontingent er ikke fradragsberettiget. Ring til os og hør nærmere.

Kontingentet til A-kassen dækker

Det kontingent, du betaler til os, består af et administrationsbidrag, et medlemsbidrag, et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget på 153,- kr. bliver brugt til at administrere dit medlemskab af Din Faglige A-kasse og dækker alt fra porto til arbejdslønninger.
Medlemsbidraget på 357,- kr. går til staten, der så til gengæld betaler dine dagpenge.
ATP-bidraget på 11,- kr. er lovpligtigt (7,- kr./deltid).
Hvis du er med i efterlønsordningen, bliver du desuden opkrævet et efterlønsbidrag på 520,- kr. (2021-tal).

Vi opkræver dit kontingent sammen med kontingentet til dit forbund

Vi har en indgået en administrationsaftale med de 5 forbund, der står bag Din Faglige A-kasse. Vi opkræver derfor både dit kontingent til os og til dit forbund på én gang. Det gælder også afdelings- og klubkontingentet. Du får derfor en samlet opkrævning hver måned.

Størrelsen af det samlede kontingent er individuel og afhænger af hvilket forbund og lokalafdeling du er medlem af.

FAK opfordrer dig til at være medlem af det relevante forbund for dit fag. Du kan læse mere om at være medlem af fagforbundene, de faglige fordele og kontingenter her:

Slip for besværet og tilmeld dig betalingsservice (fra 1. april 2021 kan du også tilmelde dig betalingsaftale via MobilePay)

Log ind via app eller hjemmeside i din netbank og opret en ny betalingsserviceaftale

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer

Det er gratis, hvis du er under uddannelse og under 30 år

Det koster dig ikke noget at være medlem af Din Faglige A-kasse, så længe du er under uddannelse inden for et af vores faglige områder og under 30 år.

Fordelen ved at være medlem mens du er under uddannelse er bl.a., at du som udgangspunkt kan få dagpenge fra den første dag, hvor du er ledig – efter endt uddannelse.

Der er flere gode grunde til at være Din Faglige A-kasse, når du er under uddannelse:

 • Medlemskab af a-kassen for 0 kr./md., mens du er under uddannelse
 • Op til 15.844 kr./md. (2021-tal) i dagpenge fra første ledige dag, hvis du melder dig ind et år før, du færdiggør din uddannelse. Eller efter en måneds ledighed, hvis du melder dig ind senest 14 dage efter uddannelsens afslutning
 • Hjælp til jobsøgning, hvis du er ledig
 • Adgang til samtidig at bliver medlem af en rigtig fagforening, hvis du fx er under uddannelse til elektriker, maler og/eller blik og rør arbejder.

Betingelser for kontingentfritagelse

 • Du er under uddannelse og under 30 år
 • Din uddannelse er fuldtids og minimum af 18 måneders varighed
 • Din uddannelse giver dig ret til at dimittere i en a-kasse
 • Din erhvervsuddannelse skal indeholde et planlagt skoleforløb samt en praktik/elevplads.

Er du under uddannelse og over 30 år, skal du udover ovenstående også inden uddannelsens start have optjent ret til dagpenge og opfylde et beskæftigelseskrav svarende til 1 års arbejde på fuld tid (1924 timer). Du skal desuden betale efterlønsbidrag under fritagelsen.