Kurser og uddannelse

Dine muligheder for at deltage i kurser og forskellig efteruddannelse når du er ledig.

Læs siden op

Når du får dagpenge, kan du deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til et nyt arbejde. Læs mere om dine muligheder.
Der er forskellige krav til et forløb med jobrettet uddannelse. Læs mere om betingelserne.
Du skal være opmærksom på en række tekniske forhold, når du benytter hjemmesiden og Min side