Kurser og uddannelse

Dine muligheder for at deltage i kurser og forskellig efteruddannelse når du er ledig.

Læs siden op

Når du får dagpenge, kan du deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til et nyt arbejde. Læs mere om dine muligheder.
Der er forskellige krav til et forløb med jobrettet uddannelse. Læs mere om betingelserne.