Jeg starter selvstændig virksomhed

Læs hvordan selvstændig virksomhed påvirker dine dagpengerettigheder

Læs siden op

Hvis virksomheden er din bibeskæftigelse er din dagpengeret begrænset til 30 uger
Du kan tidligst får dagpenge når din virksomhed er lukket
Samlet overblik over de forskellige ophørsformer