Jeg søger efterløn

Læs mere om dine mulighedere for at gå på efterløn, optjening af skattefri præmier m.v.

Læs siden op

Er du på efterløn eller har du planer om det - så læs om betingelserne neden for
Udbetalingen af efterløn bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Læs mere om fradrag i efterlønnen
Løn, fratrædelsesgodtgørelser, feriegodtgørelser m.v. medfører som udgangspunkt fradrag i din efterløn
Du kan i nogle situationer optjene ret til et antal skattefri præmier
Driver du selvstændig virksomhed eller påtænker du at gøre det, så skal du søge om tilladelse i a-kassen
Hvis du har ret til efterløn og har opbrugt din dagpengeret, så har du som udgangspunkt ret til et seniorjob
Hvis du på et tidspunkt vil have mulighed for at gå på efterløn, skal du tilmeldes efterlønsordningen
Er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn
De gældende satser i 2023
Læs mere om, hvornår du bør sende dit ydelseskort