Seniorjob

En mulighed, hvis du har opbrugt din dagpengeret og har ret til efterløn

Læs siden op

Hvis du, som ledig senior opbruger din ret til dagpenge, når der er maks. 5 år til du har ret til efterløn , har du som udgangspunkt ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Betingelser for seniorjob
  • Du skal være ledig.
  • Du skal have opbrugt dagpengeretten, tidligst 5 år før din efterlønsalder.
  • Du skal fortsat være medlem af Din Faglige A-kasse.
  • Du skal fortsat indbetale efterlønsbidrag.
  • Du skal have ret til efterløn, når du når efterlønsalderen.
Kommunens ansvar og pligter

Hvis din kommune ikke ansætter dig i et seniorjob senest 2 måneder efter, at ansøgningen er modtaget, skal kommunen betale dig en kompensation, der svarer til din tidligere dagpengesats. Dog forudsættes det, at din dagpengeret er opbrugt.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter aftale med dig, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et seniorjob på fuld tid. Hvis du er deltidsforsikret, skal de tilbyde dig et deltidsjob.

Løn- og ansættelsesvilkår i et seniorjob er de samme, som gælder for tilsvarende arbejde. Et a-kassemedlem i seniorjob er omfattet af den samme lovgivning, som gælder for andre lønmodtagere i tilsvarende job, som er ansat i kommunen.

Hvis et seniorjob nedlægges, skal din kommune tilbyde dig et andet seniorjob.

Til rådighed for ordinært arbejde

Hvis du er ansat i et seniorjob eller modtager kompensation fra kommunen fordi de ikke har kunnet tilbyde dig et seniorjob, er du ikke omfattet af reglerne om individuelt kontaktforløb, løbende opfølgning, jobplan mv. 

A-kassemedlemmer i seniorjob skal dog stå til rådighed for ordinært arbejde. Det betyder, at du skal stå til rådighed for henvist arbejde, hvilket indbefatter at være tilmeldt på jobnet.dk og have et aktivt CV på jobnet. Det er dog ikke et krav, at du aktivt søger job/joblogger.

Ingen ny dagpengeperiode

Et seniorjob kan ikke anvendes til at genoptjene en ny dagpengeperiode.

Seniorjobbet ophører

Når du:

  • Når efterlønsalderen.
  • Afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser dig til.
  • Ikke længere har ret til efterløn, den dag, hvor din efterlønsalderen indtræder.
  • Misligholder ansættelsesaftalen, kan du afskediges efter de almindelige ansættelsesretlige regler.
Ansøgning/ansættelse i seniorjob

Hvis du ønsker et seniorjob, skal du selv søge om det. Kommunen skal have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter, at din dagpengeret er udløbet. 

Du kan starte med at søge om et seniorjob, når du har 3 måneder tilbage på dagpenge, men du kan tidligst starte i seniorjobbet dagen efter, at din dagpengeret er udløbet.