Jeg er udlært og vil søge dagpenge

Nyuddannede har ret til særlige dimittendrettigheder

Læs siden op

Læs om dine muligheder for at få dagpenge
Du skal bl.a. tilmelde dig på Jobcenteret