Jeg er ledig og skal have dagpenge

Der en række forhold du skal være opmærksom på som ledig

Læs siden op

Meld dig ledig på Jobcenteret og send en ledighedserklæring
Kontaktforløbet består af en række samtaler i a-kassen og i Jobcenteret
Som ledig afhænger dine muligheder af flere forhold - læs mere nedenfor
Når du modtager dagpenge, skal du have en jobsøgningsstrategi - de jobs du søger registrerer du i Jobloggen
Læs mere om mulighederne for jobrettet uddannelse
Her finder du ledige stillinger inden for dit faglige område
Hvis dine fritidsaktiviteter ikke kan sammenlignes med lønmodtagerarbejde, kan du som udgangspunkt fortsætte med dem når du får dagpenge
Satserne er gældende fra 1. januar 2023
Kan være en mulighed, hvis der er mindre end 6 uger til du skal afmeldes på Jobcenteret
Husk at sende dit ydelseskort rettidigt
Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne
Din ret til dagpenge ved hjemsendelse
Selvforskyldt ledighed - gyldige grunde til at sige op