Jeg er blevet ledig

Vær opmærksom på de vigtige ting, du skal huske når du er blevet ledig

Læs siden op

Meld dig ledig på Jobcenteret og send en ledighedserklæring
Du vil blive indkaldt til samtaler i Jobcenteret og a-kassen når du er ledig
Som ledig afhænger dine muligheder af flere forhold - læs mere nedenfor
Når du modtager dagpenge, skal du have en jobsøgningsstrategi - de jobs du søger registrerer du i Jobloggen
Læs mere om mulighederne for jobrettet uddannelse
Her finder du ledige stillinger inden for dit faglige område
Hvis dine fritidsaktiviteter ikke kan sammenlignes med lønmodtagerarbejde, kan du som udgangspunkt fortsætte med dem når du får dagpenge
De gældende satser i 2023
Kan være en mulighed, hvis der er mindre end 6 uger til du skal afmeldes på Jobcenteret
Læs mere om, hvornår du bør sende dit ydelseskort
Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne
Din ret til dagpenge ved hjemsendelse