Hvad er jobloggen?

Når du modtager dagpenge, skal du have en jobsøgningsstrategi - de jobs du søger registrerer du i Jobloggen

Læs siden op

Rådighedsbegrebet i lov om arbejdsløshedsforsikring

At stå til rådighed indebærer at du har bopæl og opholder dig i Danmark. Er tilmeldt som arbejdssøgende på jobnet.dk. Søger arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for dit fag, og som fremgår af dine "Krav til jobsøgning" og løbende registrerer din jobsøgning i jobloggen på jobnet.dk.

Se vejledningsvideo om Rådighed hvad er det?

Jobsøgningsstrategi - Krav til jobsøgning

Når du er ledig og modtager dagpenge, forudsætter det bl.a., at du har en "jobsøgningsstrategi" - også kaldet Krav til jobsøgning. 

Du bør starte med at gøre dig overvejelser omkring strategien inden du deltager i den første jobsamtale i din lokalafdeling. Under samtalen taler vi om de overvejelser du har gjort dig og udarbejder sammen Min plan og Krav til jobsøgning. 

Krav til jobsøgning - indhold

Du skal være aktivt jobsøgende fra din første ledighedsdadg, dvs. den dag, hvor du har tilmeldt dig på jobnet.dk.

Kravene til din jobsøgning handler bl.a. om:

  • Det antal stillinger, du som minimum skal søge (i FAK har vi besluttet, at du skal søge mindst 2 stillinger pr uge).
  • De forskellige stillingsbetegnelser/stillingstyper, du skal søge.
  • Inden for hvilket geografisk område du skal søge.
  • Hvilke jobdatabaser, du bør benytte - fx Jobindex og jobnet.dk m.fl.
  • Hvilke jobsøgningsmetoder du skal bruge; fx opfordrede og uopfordrede ansøgninger, jobsøgning via netværk, personlig henvendelse, telefonisk kontakt, vikarbureauer og lignende

Vær opmærksom på, at du har pligt til at overholde ”Min plan” for at bevare din ret til dagpenge. Samt de krav til jobsøgning vi har aftalt.

Du skal søge bredt geografisk

Du skal samlet set kunne acceptere 3 timers daglig transport (med offentlige transportmidler) til og fra arbejde. Det betyder, at du skal søge inden for et forholdsvis bredt geografisk område. 

Vær opmærksom på, at du, hvis du har været ledig i mere end 3 måneder, skal acceptere en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer, når du søger job. 

Til jobsamtalen fastlægger vi sammen med dig, inden for hvilket geografisk område du skal søge.

Du skal søge et bredt udbud af ledige stillinger

Du skal søge et bredt udbud af ledige stillinger. Det betyder bl.a., at du skal søge alle de stillinger du ville kunne varetage efter en kort oplæring - både inden for og uden for dit fagområde. Det gælder også ufaglærte job.

Samtidig er der krav om, at din jobsøgning skal være realistisk. Det betyder, at du ikke skal søge job, du ikke har baggrund for at kunne påtage dig. 

Til jobsamtalen fastlægger vi, hvilke faglige områder du skal søge indenfor.

Skrive gode ansøgninger

Hvis det er normalt inden for dit fagområde at sende skriftlige ansøgninger, skal du lave individuelle ansøgninger, som er målrettet det konkrete job du søger. Du kan ikke nøjes med at sende såkaldte proforma-ansøgninger, dvs. hvor du kopierer den samme ansøgning og udskifter modtagerens navn og adresse. 

Det er et krav, at du søger på opslåede stillinger, men det er en god idé også at søge uopfordret og via dit evt. netværk.

Jobloggen

Jobloggen er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Den giver dig samtidigt et overblik over din jobsøgning, og den kan understøtte din dialog om jobsøgning med a-kassen og/eller Jobcenteret. 

Alle medlemmer af en a-kasse, der har meldt sig ledige og søger arbejde, skal anvende jobloggen. Og du skal som ledig minimum søge og registrere 2 stillinger pr. uge i jobloggen.  

Hvis der ikke er opslåede stillinger du kan søge, kan du i stedet vælge at registrere en "jobsøgningsaktivitet". Det er fx:

  • Aflevering af uopfordrede ansøgninger

Nedenstående aktiviteter tæller også som "jobsøgningsaktiviteter" og skal udfyldes som sådan i jobloggen, hvis du har afleveret noget på skrift, fx dit CV, din ansøgning, en opfølgning i form af mail eller lign. ved:

  • Kaffemøder
  • Netværksaktiviteter
  • Personlige henvendelser
  • Telefoniske henvendelser

Vær opmærksom på, at den du afleverer materialet til, skal være en person, der har ret til at ansætte. Dvs. det er ikke nok at aflevere materialet til en sekretær og/eller receptionist.