Hvad er jobloggen?

Når du modtager dagpenge, skal du have en jobsøgningsstrategi - de jobs du søger registrerer du i Jobloggen

Læs siden op

At "stå til rådighed for arbejdsmarkedet" vil sige, at du skal kunne arbejde. Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne. Rådighedsforpligtelsen indebærer, at du bor og opholder dig i Danmark. Læs mere om krav til jobsøgning, joblog m.v. neden for.

Jobsøgningsstrategi - Krav til jobsøgning

Når du modtager dagpenge, skal du have en jobsøgningsstrategi - "Krav til jobsøgning". 

Du starter med at gøre dig nogle overvejelser omkring strategien inden vejledningssamtalen

Under vejledningssamtalen taler vi om de overvejelser du har gjort dig. 

Herefter udarbejder vi sammen "Krav til jobsøgning". Denne er blandt andet, grundlaget for ”Min plan”, som følger dig igennem din ledighedsperiode. I ”Min plan” vil du kunne læse, hvilke krav der er til din jobsøgning.

Krav til jobsøgning - indhold

Det drejer sig om:

 • Antal jobs, du som minimum skal søge.
 • Hvilke forskellige stillingsbetegnelser, du skal søge.
 • Hvilken geografisk bredde, du skal søge indenfor.
 • Hvilke jobdatabaser, du skal søge via; fx Jobindex, Jobnet, LinkedIn, StepStone m.fl.
 • Hvilke jobsøgningsmetoder du skal bruge; fx opfordrede og uopfordrede ansøgninger, jobsøgning via netværk, personlig henvendelse, telefonisk kontakt, vikarbureauer og lignende

Vær opmærksom på, at du har pligt til at overholde ”Min plan” for at bevare din ret til dagpenge. 

Husk også at udfylde jobloggen, hvis du er syg eller har fri for egen regning nogle dage i en uge, hvor du får udbetalt dagpenge.

Som en del af din rådighed er der nogle krav til, at din jobsøgning er seriøs, realistisk og aktiv. 

Det betyder, at du skal søge aktivt fra første dag, du er tilmeldt på jobcentret og dokumentere din jobsøgning i jobloggen på jobnet.dk.

Du skal søge bredt geografisk

Når du søger job, er du forpligtet til at søge inden for et bredt geografisk område, som kan nås på op til 3 timers daglig transport med det offentlige (i særlige tilfælde kan det dog være mere end 3 timer). 

Hvis du har været ledig i mere end tre måneder, skal du acceptere en transporttid på mere end tre timer, når du søger job. 

Til vejledningssamtalen fastlægger vi sammen med dig, hvilket område du skal søge indenfor.

Du skal søge et bredt udbud af ledige stillinger

Der er krav om, at du søger et bredt udbud af stillinger. Det vil sige, at du skal søge alle de job, du vil kunne varetage efter kort oplæring både inden for og uden for dit fagområde. 

Det gælder også ufaglærte job.

Samtidig er der krav om, at din jobsøgning skal være realistisk. 

Det betyder, at du ikke skal søge job, du ikke har baggrund for at kunne påtage dig. 

Til vejledningssamtalen fastlægger vi, hvilke faglige områder du skal søge indenfor.

Skrive gode ansøgninger

Dine ansøgninger skal være tilpasset det enkelte job, hver gang du søger. 

Du må ikke sende proforma-ansøgninger, hvori du blot kopierer den samme ansøgning og udskifter modtagerens navn og adresse. 

Det er et krav, at du søger på opslåede jobs, men det er en god idé også at søge uopfordret og via dit netværk.

Læs mere om "Dit personlige CV".

Jobloggen

Du skal udfylde din joblog på jobnet.dk hver uge. Her skal du beskrive dine såkaldte ”jobsøgningsaktiviteter”. En jobsøgningsaktivitet er fx:

 • Aflevering af opfordrede ansøgninger (søgning på opslåede stillinger)
 • Aflevering af uopfordrede ansøgninger

Følgende aktiviteter tæller også som jobsøgningsaktiviteter og skal udfyldes som sådan i jobloggen, hvis du har afleveret noget på skrift; for eksempel dit CV, ansøgning, opfølgning i form af mail eller lignende ved:

 • Kaffemøder
 • Netværksaktiviteter
 • Personlige henvendelser
 • Telefoniske henvendelser

Vær opmærksom på, at den du afleverer materialet til, skal være en person, der har ”beføjelse til at ansætte folk”.

Hvad er jobloggen?

Jobloggen er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Den giver dig samtidigt et overblik over din jobsøgning, og den kan understøtte din dialog om jobsøgning med din jobkonsulent i jobcentret og a-kassen. 

Alle medlemmer af en a-kasse, der har meldt sig ledige og søger arbejde, skal anvende jobloggen