Efterlønsbeviset

Er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn

Læs siden op

Hvilke muligheder giver efterlønsbeviset?

Det udstedes med virkning fra den dag, hvor du har mulighed for at gå på efterløn.

Læs mere om din efterlønsalder

Efterlønsbeviset er en erklæring fra os, om at betingelserne for at få efterløn er opfyldt på det tidspunkt, hvor vi udsteder beviset. Udstedelsen forudsætter, at vi har de nødvendige oplysninger. Hvis a-kassen har brug for flere oplysninger får du en frist på 3 måneder til at indsende de manglende oplysninger, i modsat fald, mister du rettigheder, som et efterlønsbevis giver. 

Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder bl.a., at man du skal opfylde indkomstkravet. Hvis du er ledig må din dagpengeret ikke være opbrugt. Der er dog en undtagelse fra indkomstkravet for medlemmer, der efter det fyldte 50. år har opbrugt dagpengeretten, og som ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn.

Udover retten til dagpenge, skal man også være til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid. 

Efterlønsbeviset sikrer dig retten til at gå på efterløn, selvom du efterfølgende bliver syg og ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Når beviset er udstedt, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag til a-kassen.

Datoen for beviset har samtidig betydning for

  • hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie
  • hvilken efterlønssats du er berettiget til og
  • hvor stort fradrag der sker i efterlønnen (kun for medlemmer, der er født før 1956)