Tilmelding til efterlønsordningen

Hvis du på et tidspunkt vil have mulighed for at gå på efterløn, skal du tilmeldes efterlønsordningen

Læs siden op

Hvis du har betalt til ordningen og opfylder visse krav, kan du få efterløn i op til 5 år. 

Efterlønsordningen er en ordning der sikrer, at du har mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3 år før din pensionsalder såfremt du har været medlem af ordningen i 30 år fra du blev 30 år. Du vil som udgangspunkt være berettiget til din individuelle dagpengesats, men der vil i efterlønsordningen ske modregning for de pensioner (private såvel som arbejdsmarkedspensioner) du vil være berettiget til at få udbetalt ved din efterlønsalder. Samtidig rummer efterlønsordningen en garanti for Seniorjob, såfremt du har opbrugt din dagpengeret indenfor 5 år fra din efterlønsalder. Du kan læse mere om detaljerne her på siden.


For at komme med i efterlønsordningen, skal du normalt tilmelde dig ordningen inden du fylder 30 år. I visse tilfælde kan du tilmelde dig ordningen senere via fortrydelsesordningen. Du kan tilmelde dig og læse mere om efterlønsordningen i nedenstående afsnit.Tilmelding inden du fylder 30 år

Vi sender dig i god tid før din 30 års dag et brev om tilmelding til efterlønsordningen.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt, skal du udfylde en særlig tilmeldingsblanket.

Send gerne din ansøgning i god tid før din 30 års dag, da vi tidligst kan tilmelde dig efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning. 

Tilmelding efter din 30 års fødselsdag

Hvis du er fyldt 30 år og gerne vil meldes ind i efterlønsordningen, så kan du tilmelde dig fortrydelsesordningen, såfremt du opfylder følgende:

  • Du har været uafbrudt medlem af en a-kasse senest fra det 24. år, hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere. Senest fra den 1. januar 1997, hvis du er født før den 1. januar 1973.
  • Du skriftligt har tilmeldt dig efterlønsordningen senest 15 år før den dato, hvor du når efterlønsalderen.

Vær opmærksom på, at udbetalingen af efterlønnen nedsættes med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år). Hvis du fx har indbetalt i 16 år, vil efterlønnen blive nedsat med 2% x (30 – 16) år = 2% x 14 år = 28 %.

Den skattefrie præmie nedsættes tilsvarende med 4% for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år).

Vil du tilmeldes fortrydelsesordningen skal du kontakte os via Min side eller skrive til kontakt@fa-k.dk.

Kort om efterlønsordningen
  • Hvis du er født den 1. januar 1978 eller senere, skal du have betalt til efterlønsordningen senest fra din 30 års dag.
  • Du skal betale til efterlønsordningen i 30 år, og du kan tidligst gå på efterløn 3 år, før du når folkepensionsalderen.
  • Du har mulighed for pause i betalingen af efterlønsbidraget i op til 5 år uden at miste dine efterlønsrettigheder.
  • Efterlønsbidraget er dit og kan altid overføres til en pension og senere udbetales, når du når efterlønsalderen (fraregnet skat).
  • Efterlønsbidraget er 520 kr. pr. måned i 2021. Deltidsforsikrede betaler 347 kr. pr. måned.

Du kan trække efterlønsbidraget fra i skat ligesom dit øvrige kontingent til Din Faglige A-kasse.

Efterlønsordningen giver mulighed for:

Læs mere om efterlønsordningen.