Nyuddannet - meld dig ledig

Sådan melder du dig ledig

Læs siden op

Du skal tilmelde dig som ledig og  jobsøgende på jobnet.dk, som er Jobcentrenes hjemmeside. Vi kan nemlig tidligst udbetale dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt på Jobcenteret. 

Har du ikke været medlem af a-kassen i 1 år under din uddannelse, så har du en månedes karens. Det betyder, at du tidligst kan modtage dagpenge 1 måned efter endt uddannelse. Hvis du er omfattet af en karens, skal du først tilmelde dig på jobnet.dk efter 1 måned.

Hvis du derimod har været medlem af a-kassen i hele det sidste år af din uddannelse, så har du ret til dagpenge dagen efter uddannelsens afslutning. Forudsat, at du har tilmeldt dig på jobnet.dk den dag. Når du er tilmeldt skal du huske, at udfylde en ansøgning om dagpenge (ledighedserklæring). Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt - du modtager svar i din indbakke på Min side.

Betingelser for dagpenge

For at kunne modtage dagpenge skal du opfylde en række krav:

  • Du skal være optaget i a-kassen som nyuddannet med dimittendrettigheder.
  • Du skal være tilmeldt som aktivt arbejdssøgende på jobnet.dk.
  • Du skal have sendt en ledighedserklæring til a-kassen.
  • Du skal have oprettet et søgbart CV på jobnet.dk.
  • Du skal være aktivt jobsøgende og søge mindst 2 jobs pr. uge
  • Du skal registrere de jobs du søger i Jobloggen på jobnet.dk.
  • Du skal deltage i de møder a-kassen og Jobcenteret indkalder dig til.
  • Du skal bo og opholde dig i Danmark.
  • Du skal med dags varsel kunne overtage fuldltidsarbejde på 37 timer pr. uge.
Tilmelding på jobnet.dk

Udbetalingen af dagpenge forudsætter at du er ledig og tilmeldt som aktivt jobsøgende på jobnet.dk. Tilmeld dig den første dag, hvor du er ledig og ønsker at modtage dagpenge.

Du skal ved samme lejlighed oprette dit CV. Du skal huske at gøre dit CV søgbart for arbejdsgivere. Hvis det ikke er søgbart, kan du ikke få udbetalt dagpenge.

Kort tid efter din tilmelding på jobnet.dk, bliver du indaldt til din første jobsamtale i din lokalafdeling. Du har pligt til at deltage i mødet. Det gælder i øvrigt alle de møder vi (og Jobcenteret) indkalder dig til. Manglende deltagelse i møderne har indflydelse på din ret til dagpenge.

Udfyld en ansøgning om dagpenge

Når du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk skal du også huske at udfylde en ledighedserklæring. Ledighedserklæringen er en forudsætning for, at vi kan godkende din dagpengeret og udbetale dagpenge til dig. 

Når vi har behandlet din ledighedserklæring vil du modtage et ”godkendelsesbrev” i indbakken på Min side. Godkendelsesbrevet indeholder oplysninger om din ret til dagpenge, hvor længe, hvilken sats du får mv. Det indeholder også en række vigtige informationer om dine rettigheder og pligter som ledig. 

Sprogkrav eller tilknytningskrav

For at få dagpenge som dimittend skal du opfylde et sprogkrav. Det sprogkrav er normalt opfyldt, når du har gennemført en uddannelse på en dansksproget professionshøjskole.

Opfylder du ikke sprogkravet, skal du opfylde et tilknytningskrav. Det betyder, at du skal have arbejdet i 600 timer inden for 12 måneder i løbet af de seneste 24 måneder forud for, at du blev ledig.

Send dit dagpengekort til os

I slutningen af hver måned, skal du via Min side sende dit dagpengekort. Her oplyser du om arbejde, ferie, sygdom mv., du måtte have haft i den pågældende måned. 

Du har pligt til at afgive korrekte oplysninger. Dine oplysninger bliver sammenholdt med de oplysninger din evt. arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret hos SKAT. Det samme gælder evt. oplysninger om afholdt ferie fra FerieKonto.

Dagpengene - minus evt. fradrag - udbetales til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Din dagpengesats

Din sats vil afhænge af, hvor gammel du er og om du er forsøger - dvs. har børn under 18 år.

Dimittender med forsørgerpligt kan få udbetalt 16.694 kr. pr. måned før skat.

Dimittender uden forsørgerpligt kan få udbetalt 14.557 kr. pr. måned før skat.

Dimittender under 30 år uden forsørgerpligt kan få udbetalt 10.011 kr. pr. måned før skat.

Dimittender fyldt 30 år uden forsørgerpligt med mere end 3 måneders dagpengeforbrug kan få udbetalt 12.645 kr. pr. måned før skat.

Samlet oversigt over dagpengesatser i 2024