Supplerende dagpenge ved deltidsarbejde

Læs mere om de betingelser der skal være opfyldt

Læs siden op

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger