Det nye kontaktforløb i 2024

FAK får ansvaret i de første 3 måneders ledighed

Læs siden op

Vi får fra 1. januar 2024 ansvaret for kontaktforløbet for nyledige i de første 3 måneder af dagpengeforløbet. I denne periode skal man som ledig kun møde til samtale hos os. Man vil på denne måde opleve et enklere kontaktforløb end det er tilfældet i dag.

Man skal til 3 samtaler i a-kassen i løbet af de første 3 måneders ledighed. Samtalerne kommer til at hedde jobsamtaler. Ved samtalerne vil der skulle udarbejdes en plan, der er tilpasset det enkelte medlem, så man enten kommer i job, eller kommer videre i efteruddannelse eller tilbud i det offentlige, som senere kan lede til et job. Der vil være et øget fokus på virksomhedsrettede tilbud, ordinær uddannelse og ordinære løntimer.

Vi skal i de 3 måneder hjælpe ledige med at finde job samt hjælpe private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering af jobsøgende og jobformidling - også på tværs af virksomhedstyper og brancher. Vi kender i forvejen arbejdsgiverne rigtig godt, men fra den 1. januar 2024, bliver samarbejdet endnu tættere. Mange ledige oplever allerede, at vi har kontakt til arbejdsgivere vedr. jobs, der kan videreformidles til dem. Vores branchekendskab gør hele forskellen i kontakten med arbejdsgiverne og ved videreformidling af jobs til vores ledige medlemmer.

Din Faglige A-kasse kan sammen med dig som ledig vurdere, om du fx vil have gavn af et konkret tilbud, som bør påbegyndes i løbet af de første 3 måneder du er ledig. Ansvaret for at bevilge tilbud og følge op mv. ligger fortsat hos jobcentrene igennem hele ledighedsperioden, men vi hjælper dig med at søge om tilbud hos jobcentrene.

Hvis du er ledig efter de 3 måneder, fortsætter kontaktforløbet i jobcenteret. På den måde sker der en reduktion i antallet af samtaler for ledige dagpengemodtagere fra de nuværende 9 samtaler til 6 samtaler i det første halve år man er ledig – 3 jobsamtaler i a-kassen og 3 jobsamtaler i jobcentrene. Når den ledige starter sit forløb i jobcentret, vil der være fokus på at bygge videre på det forløb, som er startet i a-kassen.

Den nye arbejdsdeling mellem a-kasser og Jobcentrene skal evalueres 2 år efter ikrafttrædelse.

Relateret nyheder