Ferie - jul og nytår

Hvordan er reglerne?

Læs siden op

Ferie – jul og nytår

Den 24. december og den 31. december er ikke reguleret af ferieloven. Det betyder, at begge dage som udgangspunkt er almindelige arbejdsdage – dog kan der være lavet lokale aftaler på arbejdspladsen, som sikrer, at man som medarbejder har ret til at holde fri med løn på de pågældende dage. Men det skal undersøges i hver enkelt tilfælde.

Dagene mellem jul og nytår (dog ikke 1. og 2. juledag) er også almindelige arbejdsdage, hvor man som udgangspunkt skal på arbejde eller holde ferie.

Det bemærkes for god ordens skyld, at julen (24.12) og nytåret (31.12) i 2022 falder på lørdage.

Hvis arbejdsgiveren holder ferielukket (mellem jul og nytår), gælder der en særlig regel, som overordnet set handler om at arbejdsgiveren så vidt det er muligt skal sørge for, at medarbejderen har nok feriedagpenge tilbage, så medarbejderen kan holde ferie med løn i en ferielukningsperiode.

Er den egen optjente ferie opbrugt (også evt. dage med feriedagpenge), kan der, som udgangspunkt udbetales dagpenge i de dage, hvor der er tale om tvungen ferielukning. Det kræver dog, at man som medlem af a-kassen bl.a. opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder indkomstkravet/beskæftigelseskravet.

Læs mere om betingelserne for ret til dagpenge

Relateret nyheder