Hvis der udbryder konflikt

Overenskomstforhandleringerne er i gang

Læs siden op

De i gangværende overenskomstforhandlinger, kræver at lønmodtagere og arbejdsgivere kan blive enige. Lykkes det ikke, eller hvis et flertal blandt lønmodtagerne måtte stemme nej til forhandlingsresultat, kan der udbyde konflikt på det danske arbejdsmarked.  

En konflikt omfatter:

  • Alle medlemmer, der er ansat i virksomheder, som er dækket af den eller de overenskomster, der er varslet konflikt for.
  • Hvis du er ansat i skånejob, flexjob eller med løntilskud deltager du i konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer.
  • Hvis du er ansat på prøve, deltager du i konflikten. Når arbejdet genoptages efter, at konflikten er afblæst, skal din prøvetid forlænges med det antal dage, konflikten har varet.

Vi har samlet en række informationer, som er relevant, hvis konflikten udbryder i løbet af foråret.

Relateret nyheder