Skal du holde ferie?

Så kan du måske få udbetalt feriedagpenge

Læs siden op

Skal du snart holde ferie? Så kan måske få udbetalt feriedagpenge

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

 • være medlem af Din Faglige A-kasse (eller en anden a-kasse) under optjeningen af feriedagpengene og under ferien
 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager eller ledig
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
 • have ret til dagpenge under ferien, hvis du var ledig
 • have bopæl i Danmark når ferien begynder.

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener 2,08 dag pr. måned i ferieåret, og kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ferieåret løber fra 1. september til og med 31. august det efterfølgende år. Det er en betingelse, at du ikke samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Feriedagpenge kan kun bruges i ferieafholdelsesperioden, som er ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder (1. september – 31. december). Feriedagpenge kan således ikke overføres fra et ferieår til et andet, som det er tilfældet med egen optjent ferie fra et ansættelsesforhold

Hvornår kan du få udbetalt feriedagpenge

Feriedagpenge er reelt, kun relevant for dig, som er medlem af a-kassen og modtager dagpenge, eller dig, som er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.

For at få feriedagpenene udbetalt, skal du have ret til dagpenge, hvis du var ledig under din ferie. Du kan derfor - som hovedregel - ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du fx er:

 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt eller på barsel
 • selvstændig erhvervsdrivende uden ret til dagpenge
 • på efterløn eller fleksydelse
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • frihedsberøvet
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Er du ledig på ferietidspunktet?

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, så skal Jobcenteret (jobnet.dk) have besked om din ferie senest 14 dage før du  går på ferie. Hvis du registrer din ferie rettidigt på Jobcenteret, får vi automatisk besked om at du holder ferie. Husk at skrive feriedagene på dit dapgengekort når du indsender det til os.

Feriedagpengesats og udbetalingstidspunkt

Hvis du har fået udbetalt dagpenge, får du som udgangspunkt udbetalt det samme beløb i feriedagpenge. Hvis du ikke har fået dagpenge, foretager vi en ”fiktiv beregning” af din sats.

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt 1 uge før ferien. Men det forudsætter, at du har søgt om feriedagpengene senest 4 uger før feriens start.

Hvis du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, skal du have afholdt denne ferie, får vi kan udbetale feriedagpenge til dig.

Sådan søger du om feriedagpenge

Du søger om feriedagpenge via Min side på fa-k.dk. Her finder du også et ferieregnskab, som fortæller dig, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent, hvor mange du har afholdt mv.

Vær opmærksom på, at din ret til feriedagpenge bortfalder, hvis vi ikke har fået din ansøgning om feriedagpenge for et ferieår senest den 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Relateret nyheder