Ledige har også ret til ferie

Du optjener ret til feriedagpenge hver måned

Læs siden op

Selvom du er ledig og modtager dagpenge fra a-kassen, har du også ret til og mulighed for, at holde ferie.

Du optjener 2,08 dage med ret til feriedagpenge, hver måned, hvor du er fuldt ledig som dagpengemodtager. Det betyder, at at du optjener ret til 5 ugers ferie med feriedagpenge, hvis du i hele ferieåret (1. september - 31. august) har fået udbetalt ydelser svarende til fulde dagpenge. Hvis du ikke er/har været fuldt ledig, optjener du alligevel ret til et antal dage med feriedagpenge, men færre end hvis du er/har været fuldt ledig.

Optjeningen af dage sker løbende og du kan på Min side se, hvor mange dage der aktuelt er tale om. 

Du skal huske at søge om dage med feriedagpenge senest 14 dage før feriens start. Du skal også huske at meddele ferien på Jobcenteret.

Læs mere om ferie.

Relateret nyheder