Sanktion for manglende jobsøgning

Forventes af træde i kraft 1. april 2022

Læs siden op

Fra 1. april 2022 til 31. december 2023 forventes det, at rådighedsreglerne for ledige dagpengemodtagere bliver skærpet.

Skærpelsen vil betyde, at dagpengemodtagere der - mod forventning - ikke søger arbejde i en hel kalendermåned, vil blive indkaldt til en rådighedssamtale i a-kassen.

Hvis pågældende ikke, senest den dag, hvor samtalen finder sted, har registreret et passende antal søgte stillinger i Jobloggen på jobnet.dk, vil det som udgangspunkt koste 3 ugers dagpenge. Der vil således blive givet en sanktion for det, der i a-kasseloven kaldes ”selvforskyldt ledighed”.

Relateret nyheder