Nye dagpengeregler

De nye regler indeholder både forbedringer og forringelser

Læs siden op

Nye dagpengeregler

En række nye regler træder i kraft 1. maj 2023. Regler der bl.a. hæver dagpengesatsen for visse grupper under de første 3 måneders ledighed. Og regler der medfører forringelser for nyuddannede.

Højere dagpengesats i 3 måneder - lønmodtagere ("beskæftigelsestillægget")

Får du ret til dagpenge 1. maj 2023 eller senere forhøjes den maksimale dagpengesats fra 19.728 kr. til 23.449 kr. (deltid 15.632 kr.) i de første 3 måneder, du er ledig.

Men det forudsætter, at du har været uafbrudt medlem af Din Faglige A-kasse i de seneste 4. år før du meldte dig ledig på jobnet.dk 

Du skal samtidig have haft mindst 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år. Dvs. der skal være indberettet 3.848 timer eller 508.656 kr. til indkomstregisteret. 

Derudover skal du have haft en løn, der giver dig ret til den maksimale dagpengesats, som er 19.728 kr. pr. måned i 2023. For at få den maksimale sats, skal du have tjent minimum 23.827 kr. pr. måned (fuldtid) eller 15.885 pr. måned (deltid) i gennemsnit i 12 måneder.

Den højere sats ophører, når der udbetalt dagpenge i 3 måneder (481 timer). Efterfølgende udbetales med maks. satsen - dvs. 19.728 kr. pr. måned. Skiftet fra den midlertidige højere sats til maks. satsen vil fremgå af udbetalingsspecifikationen.

Nyuddannede - lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode

Fra 1. maj 2023 bliver det månedlige beløb sat ned efter 3 måneders samlet ledighed, hvis du ikke er forsørger. Vær opmærksom på, at evt. ledighed før den 1. maj 2023 og tæller med. Dog kan satsen ikke nedsættes før den 1. maj 2023. Hvis du er forsørger (har børn under 18 år) nedsættes satsen ikke.

Nyuddannede – ledig før 1. maj 2023

Hvis du er ledig nyuddannet før den 1. maj 2023, nedsættes dagpengene efter 3 måneders ledighed og din dagpengeret er 2 års dagpenge inden for 3 år. 

Nyuddannede – ledig 1. maj 2023 eller senere

Hvis du er ledig nyuddannet efter den 1. maj 2023, nedsættes dagpengene efter 3 måneders ledighed og din dagpengeret er begrænset til 1 års dagpenge inden for 2 år. Derudover skal du opfylde et sprogkrav (læs mere neden for). 

Såfremt du afslutter din uddannelse før 1. maj 2023, er det vigtigt at du sørger for at blive medlem af a-kassen (som nyuddannet) inden 1. maj 2023.

Nyuddannede - beregning af en ny dagpengesats

Der kan beregnes en ny dagpengesats når du har haft arbejde i mindst 3 måneder efter at du afsluttede din uddannelse. Beregningen kan dog tidsligt ske, når der er gået 6 måneder siden du afsluttede uddannelsen. 

Nyuddannede – sprogkrav

Hvis du er nyuddannet og bliver ledig 1. maj 2023 eller senere skal du opfylde et særligt sprogkrav, før du kan få dagpenge fra a-kassen. Sprogkravet er opfyldt, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i folkeskolen) eller bestået prøve i Dansk 2. 

Nyuddannede – tilknytningskrav, hvis sprogkravet ikke er opfyldt

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du muligvis opfylde et såkaldt tilknytningskrav. Det forudsætter, at du har haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen. Det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder. Dog skal der være indkomst i alle månederne. Evt. indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Ledige dagpengemodtagere - lovpligtige samtaler

Fra slutningen af marts 2023, bliver det muligt at deltage digitalt (fx Skype, Teams, telefonisk m.v.) i de lovpligtige samtaler. Der er til den tid ikke krav om at du skal fremmøde personligt. Dog er der en - men vigtig - undtagelse, og det er den første samtale på Jobcenteret efter at du har meldt dig ledig på jobnet.dk. Og den første samtale i a-kassen (CV- og vejledningssamtalen). Disse to samtaler kræver fortsat personligt fremmøde.

Relateret nyheder