Reformudspillet Danmark kan mere 1

Handler også om arbejdsløshedsdagpenge

Læs siden op

Regeringen har i september 2021 præsenteret reformudspillet "Danmark kan mere 1", som skal få endnu flere i arbejde. Samlet set vil udspillet øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 10.500 fuldtidspersoner i 2030. Men udspillet handler også om arbejdsløshedsdagpenge. 

I begyndelsen af 2022, er der indgået aftale om de ændringer regeringen har foreslået. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2022. Den træder dog kun i kraft, hvis de politiske partier, som indgik i forliget om dagpengereformen i 2015, bakker op om aftalen. På nuværende tidspunkt (februar 2022) er der ikke opnået enighed blandt partierne.

Nedenstående skal derfor alene ses som en orientering om ændringer, som måske kommer i løbet af 2022. Hvis der ikke opnås enighed blandt partierne, vil de foreslåede ændringer tidligst kunne træde i kraft efter et kommende folketingsvalg.

Forhøjelse af dagpengesatsen 

Hvis man har været medlem af a-kassen i mindst 4 år og haft minimum 2 års arbejde inden for de seneste 3 år, er tanken, at dagpengesatsen forhøjes med 3.649 kr. pr. måned de første 3 måneder man er ledig. Dvs. at den maksimale dagpengesats i givet fald vil stige fra de nuværende 19.351 kr. pr. måned til 23.000 kr. pr. måned. Hvis der opnås enighed, forventes forhøjelsen at gælde for medlemmer, som bliver ledige fra den 1. oktober 2022.

Nyuddannede – dimittender

Som nyuddannet (dimittend) afhænger dagpengesatsen af om man er forsørger (barn/børn under 18 år) eller ikke-forsørger. De forslåede ændringer vil betyde, at satsen for ikke-forsørgere nedsættes til 9.514 kr. pr. måned, hvis man har været ledig i mere end 3 måneder. I de første 3 måneder er tanken, at satsen er uændret. 

Hvis man er ikke-forsørger og fyldt 30 år, foreslås satsen nedsat til 12.018 kr. pr. måned. Hvis man til gengæld er forsørger, vil satsen som udgangspunkt ikke blive ændret. 

Hvis der opnås enighed blandt førnævnte partier, forventes satsændringerne at træde i kraft den 1. oktober 2022.

Hvis man er nyuddannet (dimittend) og måtte blive ledig fra den 1. oktober 2022, vil der være yderligere forringelser. Fx tænkes dagpengeperioden (normalt er 2 år inden for 3 år), at blive nedsat til 1 år inden for 2 år. Det vil i givet fald gælde uanset om man er forsørger eller det modsatte.

Sprogkrav for at få dagpenge

Udgangspunktet er, at der tænkes indført krav til ledige a-kassemedlemmers danskkundskaber, hvis medlemmet anmoder om dagpenge. Hvis man som medlem allerede har en tilknytning til arbejdsmarkedet, er der ikke noget sprogkrav. Men, hvad sprogkravet konkret kommer til at indeholde er ikke nærmere uddybet på nuværende tidspunkt.

Relateret nyheder