Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget

En mulighed for nogle i perioden 1. januar - 30. juni 2022

Læs siden op

Fra 1. januar 2022 bliver der for 3. gang åbnet mulighed for, at få efterlønsbidraget tilbagebetalt kontant og skattefrit - forudsat, at du ikke har nået efterlønsalderen den 1. januar 2021.

Vi skriver til dig, så snart du kan søge om tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Indtil da, kan du læse om, hvad konsekvenserne er, hvis du til januar vælger at få efterlønsbidraget tilbagebetalt.

Udbetaling - hvornår?

Fra 1. januar 2022 til og med 30. juni 2022. Forudsætningen er, at du skriftligt melder dig ud af efterlønsordningen og samtidigt anmoder om at få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.

Muligheden for at få bidraget udbetalt kontant og skattefrit er indført i forbindelse med, at man fra politisk side vedtog Tidlig Pension - også kaldet Arne-pensionen, som blive en mulighed for nogle fra januar 2022.

Skattefriheden gælder alene efterlønsbidrag indbetalt frem til den 10. oktober 2020. Indbetalinger til efterlønsordningen efter 10. oktober 2020 og frem til udtrædelsestidspunktet vil blive fratrukket en afgift på 30 procent. Og husk, at muligheden for en skattefri tilbagebetaling alene gælder for medlemmer, der ikke har nået efterlønsalderen den 1. januar 2022.

Konsekvenser - udmeldelse af efterlønsordningen

Udmeldelse af efterlønsordningen og en anmodning om skattefri udbetaling af det indbetalte efterlønsbidrag, betyder, at du en gang for alle har fravalgt muligheden for at kunne gå på efterløn. Det er ikke muligt at fortryde og/eller blive gentilmeldt ordningen.

Fravalget betyder også, at du afskærer dig fra muligheden for at optjene skattefri præmier.  Muligheden for et evt. seniorjob bortfalder ligeledes. Det samme gør muligheden for at blive tilmeldt fleksydelsesordningen, hvis du på et tidspunkt,, måtte blive visiteret til et fleksjob.

Tidlig Pension - "Arne-pensionen"

Forudsat, at du opfylder en række specifikke betingelser, kan du efter ansøgning få tilkendt Tidlig Pension i 1, 2. eller 3 år før du får ret til folkepension. Når du er på Tidlig Pension får du udbetalt et fast beløb på ca. 13.600 kr. pr. måned - før skat.

Ved overgangen til Tidlig Pension kan du få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit og kontant - jf. ovenstående. Du kan også (betingelserne skal være opfyldt) gå på Tidlig Pension selvom du allerede er gået på efterløn. I den situation, vil efterlønsbidraget dog ikke kunne tilbagebetales.

borger.dk findes en udførlig vejledning om betingelserne for ret til tidlig pension. Det er også via borger.dk, at du i givet fald, skal sende din ansøgning om Tidlig Pension. Det er Udbetaling Danmark (ikke Din Faglige A-kasse), der vejleder om retten til Tidlig Pension. Så kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 8094, hvis du har spørgsmål til "Arne-pensionen".

Relateret nyheder